• DORADZTWO ZAWODOWE

    Mentor czy doradca?

    Przewodnik, nauczyciel, opiekun, któremu powierzamy w zaufaniu sprawy osobiste, najcenniejsze. Mentor. Słowo mentor ma w języku polskim wiele synonimów, np: nauczyciel, autorytet, mistrz, opiekun, przewodnik, pedagog, edukator, dydaktyk, instruktor, doradca, promotor, protektor, mecenas, wychowawca, ekspert, trener, powiernik i inne. Wszystkie te słowa w jakimś stopniu nawiązują do trzech głównych zadań mentora – uczenia, przewodzenia oraz inspirowania ucznia (mentee).  Aby mentor mógł dobrze wypełniać swoją rolę, powinien być postrzegany jako kompetentny profesjonalista i autorytet, inaczej mówiąc –  osoba wszechstronnie obeznana z daną dziedziną. Samo doświadczenie w danej branży jednak nie wystarczy. Prawdziwy mentor oprócz znajomości dziedziny musi jeszcze potrafić uczyć. Ale uczenie to nie jest zwykłym przekazywaniem wiedzy – jest wychowaniem,…