• DORADZTWO ZAWODOWE,  EDUKACJA

  Jak pomóc swoim uczniom przejść przez proces decyzji dotyczącej dalszej ścieżki rozwoju? Zobacz Praktyczny Poradnik “Indywidualna rozmowa doradcza” mojego autorstwa!

  Planując dalsze etapy swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego, wielu młodych ludzi ma ogromną potrzebę konsultacji z osobą, która udzieli im odpowiedniej porady. Osobami przygotowanymi do prowadzenia indywidualnego poradnictwa w tym zakresie są doradcy zawodowi, jednak uczniowie zwracają się z prośbą o rozmowę również do innych specjalistów: nauczycieli, wychowawców i innych zaufanych dorosłych. Potrzeby w tym zakresie są coraz większe, dlatego też, by wesprzeć specjalistów pracujących z młodzieżą, napisałam Praktyczny Poradnik „Indywidualne doradztwo zawodowe – ROZMOWA DORADCZA”! Znajdziesz w nim porady, inspiracje, gotowe do wykorzystania narzędzia oraz opis doświadczeń z codziennej praktyki doradcy zawodowego.

 • DORADZTWO ZAWODOWE,  EDUKACJA,  PEDAGOG

  Jak przygotować uczniów do dorosłości, czyli edukacja ku przyszłości.

  Dynamika współczesnego świata… Czy wiesz, że Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że w wyniku postępującej automatyzacji do 2025 roku nawet 85 milionów osób może stracić miejsce pracy? Z kolei według raportu „Future of Skills. Employment in 2030” aż 70% uczestników rynku pracy będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej pracy, a 20% powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki zawodowe po prostu przejmą roboty! Rynek pracy niczym w soczewce skupia postępujące w niewiarygodnym tempie zmiany wokół nas. Opisując świat współczesny wielu specjalistów z zakresu ekonomii i gospodarki, a także analityków biznesu, używa akronimu VUCA, w którym V oznacza zmienność (Volatility), U – niepewność (Uncertainty), C – złożoność (Complexity), A – niejednoznaczność…

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  Wychowanie dla przyszłości, czyli GW+DZ=WNM ;)

  Wychowanie dla przyszłości, czyli nauczyciel jako mentor rozwoju. Nauczyciel… Pamiętacie swoich nauczycieli? Byli dla Was autorytetami, mentorami? Odkąd pamiętam noszę w sobie przekonanie, że nauczyciel to nie tylko zawód. To misja, powołanie, może nawet (słowo z harcerskiego słownika…) służba. Nauczyciele stawiają sobie i uczniom nie tylko cele edukacyjne, ale i wychowawcze. W dzieciach, które trafiają pod naszą (bo ja z branży 🤓 ) opiekę, chcemy wykształcić kompetencje przygotowujące ich do dorosłego życia. Takie postrzeganie celów pracy nauczyciela to nie utopia i moje marzenie – takie cele całego systemu oświaty są zapisane w prawie oświatowym. Czy Ty również: czujesz, że Twoją rolą jako wychowawcy i nauczyciela jest nie tylko edukacja? bierzesz…

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  Mentor czy doradca?

  Przewodnik, nauczyciel, opiekun, któremu powierzamy w zaufaniu sprawy osobiste, najcenniejsze. Mentor. Słowo mentor ma w języku polskim wiele synonimów, np: nauczyciel, autorytet, mistrz, opiekun, przewodnik, pedagog, edukator, dydaktyk, instruktor, doradca, promotor, protektor, mecenas, wychowawca, ekspert, trener, powiernik i inne. Wszystkie te słowa w jakimś stopniu nawiązują do trzech głównych zadań mentora – uczenia, przewodzenia oraz inspirowania ucznia (mentee).  Aby mentor mógł dobrze wypełniać swoją rolę, powinien być postrzegany jako kompetentny profesjonalista i autorytet, inaczej mówiąc –  osoba wszechstronnie obeznana z daną dziedziną. Samo doświadczenie w danej branży jednak nie wystarczy. Prawdziwy mentor oprócz znajomości dziedziny musi jeszcze potrafić uczyć. Ale uczenie to nie jest zwykłym przekazywaniem wiedzy – jest wychowaniem,…

 • DORADZTWO ZAWODOWE

  Doradztwo zawodowe dla młodzieży – po co..?

  Dlaczego doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży jest współcześnie tak bardzo ważne? Według badań prowadzonych w ostatnich latach przez Instytut Badań Edukacyjnych znacząca większość młodych ludzi w wieku 17-18 lat nie ma sprecyzowanych zainteresowań zawodowych, a wiedzę na temat tego, jakie czynniki powinni brać pod uwagę, szukając dla siebie miejsca pracy, oceniają jako niewielką.