• DORADZTWO ZAWODOWE,  EDUKACJA

  Jak pomóc swoim uczniom przejść przez proces decyzji dotyczącej dalszej ścieżki rozwoju? Zobacz Praktyczny Poradnik “Indywidualna rozmowa doradcza” mojego autorstwa!

  Planując dalsze etapy swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego, wielu młodych ludzi ma ogromną potrzebę konsultacji z osobą, która udzieli im odpowiedniej porady. Osobami przygotowanymi do prowadzenia indywidualnego poradnictwa w tym zakresie są doradcy zawodowi, jednak uczniowie zwracają się z prośbą o rozmowę również do innych specjalistów: nauczycieli, wychowawców i innych zaufanych dorosłych. Potrzeby w tym zakresie są coraz większe, dlatego też, by wesprzeć specjalistów pracujących z młodzieżą, napisałam Praktyczny Poradnik „Indywidualne doradztwo zawodowe – ROZMOWA DORADCZA”! Znajdziesz w nim porady, inspiracje, gotowe do wykorzystania narzędzia oraz opis doświadczeń z codziennej praktyki doradcy zawodowego.

 • DORADZTWO ZAWODOWE,  EDUKACJA,  PEDAGOG

  Jak przygotować uczniów do dorosłości, czyli edukacja ku przyszłości.

  Dynamika współczesnego świata… Czy wiesz, że Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że w wyniku postępującej automatyzacji do 2025 roku nawet 85 milionów osób może stracić miejsce pracy? Z kolei według raportu „Future of Skills. Employment in 2030” aż 70% uczestników rynku pracy będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej pracy, a 20% powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki zawodowe po prostu przejmą roboty! Rynek pracy niczym w soczewce skupia postępujące w niewiarygodnym tempie zmiany wokół nas. Opisując świat współczesny wielu specjalistów z zakresu ekonomii i gospodarki, a także analityków biznesu, używa akronimu VUCA, w którym V oznacza zmienność (Volatility), U – niepewność (Uncertainty), C – złożoność (Complexity), A – niejednoznaczność…

 • EDUKACJA

  KURS MATURALNY – JĘZYK POLSKI – Halo, Warszawa! :)

  Całe życie lawiruję pomiędzy pozytywistyczną pracą u podstaw, romantyczną duszą i modernistyczną melancholią. Stąd też od lat nie mogę wybrać roli, w której czuję się lepiej: pedagog i działaczka społeczna, doradca edukacyjno-zawodowy czy pełna pasji nauczycielka literatury polskiej? Nie wiem czy kiedykolwiek dokonam ostatecznego wyboru… Tak czy inaczej, dzieciaki 😉 – MATURA 2021 ZA PROGIEM!