DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe dla młodzieży – po co..?

Dlaczego doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży jest współcześnie tak bardzo ważne?
Photo by Einar Storsul on Unsplash

Według badań prowadzonych w ostatnich latach przez Instytut Badań Edukacyjnych znacząca większość młodych ludzi w wieku 17-18 lat nie ma sprecyzowanych zainteresowań zawodowych, a wiedzę na temat tego, jakie czynniki powinni brać pod uwagę, szukając dla siebie miejsca pracy, oceniają jako niewielką.

Młodzież nie potrafi określić wartości, jakie są kluczowe przy wyborach zawodowych, nie jest też w stanie określić swoich predyspozycji zawodowych. Młodzież ma kłopot i trudność w nazwaniu swoich zainteresowań, a także nie ma wiedzy ani narzędzi, które pozwalają określić, jak inwestować we własny rozwój, jak rozwijać zainteresowania.

Wobec tego należy uznać, że konieczne jest prowadzenie konsultacji i zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ogromna jest rola doradców, którzy dysponują odpowiednim warsztatem pracy (testy, obserwacje, rozmowa) i wiedzą (wiedza o edukacji, możliwych drogach kontynuowania nauki, o rynku pracy). To doradcy edukacyjno-zawodowi powinni być w stanie pomóc młodzieży wskazać możliwe drogi kształcenia w oparciu o zidentyfikowane zainteresowania i predyspozycje,a także adekwatnie do lokalnych uwarunkowań.

Systemowe doradztwo zawodowe w szkołach publicznych dopiero raczkuje, co oznacza, że dzisiejsi maturzyści i absolwenci szkół średnich, którzy za chwilę będą wychodzili na rynek pracy, czują się zagubieni w mnogości możliwości i ogromnej dynamiczności tego rynku.

Wynika z tego, że osoby, które znajdują się u progu wejścia na rynek pracy potrzebują solidnej diagnozy, analizy własnych zasobów, omówienia perspektyw zawodowych, nauki korzystania z narzędzi do planowania własnego rozwoju oraz rozmowy doradczej, która jest kluczem do właściwej interpretacji możliwości młodego człowieka oraz pokierowania go w stronę właściwej decyzji na drodze rozwoju zawodowego. Jak tego dokonać? Sprawdź moją ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *