DORADZTWO ZAWODOWE,  EDUKACJA,  PEDAGOG

Jak przygotować uczniów do dorosłości, czyli edukacja ku przyszłości.

Dynamika współczesnego świata…

Czy wiesz, że Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że w wyniku postępującej automatyzacji do 2025 roku nawet 85 milionów osób może stracić miejsce pracy? Z kolei według raportu „Future of Skills. Employment in 2030” aż 70% uczestników rynku pracy będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej pracy, a 20% powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki zawodowe po prostu przejmą roboty!

Rynek pracy niczym w soczewce skupia postępujące w niewiarygodnym tempie zmiany wokół nas. Opisując świat współczesny wielu specjalistów z zakresu ekonomii i gospodarki, a także analityków biznesu, używa akronimu VUCA, w którym V oznacza zmienność (Volatility), U – niepewność (Uncertainty), C – złożoność (Complexity), A – niejednoznaczność (Ambiguity). Na przebiegające tak dynamicznie we współczesnym świecie zmiany wpływa m. in. rozwój nowoczesnych technologii i cyfryzacja.

 


Już od 2020 r. mam zaszczyt współtworzyć wspaniałe narzędzie edukacyjne – Mapę Karier. Jest to interaktywna i darmowa baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy. Mapa Karier jest otwartym zasobem edukacyjnym stworzonym przez fundację Katalyst Education, organizację non-profit będącą inkubatorem projektów społecznych i wspierającą polskich uczniów w dostępie do bezpłatnych, cyfrowych zasobów do nauki.

W Mapie Karier korzystamy z możliwości technologicznego postępu i dzięki temu staramy się oferować otwarte, cyfrowe narzędzia edukacyjne, by umożliwić wszystkim uczniom równe szanse na starcie w przyszłość.


🔹”W opisywanej przeze mnie we wstępie artykułu rzeczywistości VUCA nawet dorośli ludzie odczuwają lęk i niepokój o przyszłość. Jednak obowiązkiem dorosłych jest nie tylko odnalezienie się w tym świecie, ale także przygotowanie do funkcjonowania w nim przyszłych pokoleń!”🔹

🔹”Wszystkie działania wychowawcze, które wspierają dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych są ważnym wkładem w ich prawidłowy rozwój.”🔹

🔹”Nauczycieli i wychowawców często pamięta się do końca życia. Zaangażowany wychowawca jest dla uczniów znaczącym w ich życiu autorytetem, potrafi wywołać trwałą zmianę, ukształtować młodego człowieka.”🔹

🔹”Jako doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel, a przede wszystkim jako wychowawca, możesz od najmłodszych lat przygotowywać swoich uczniów (we właściwy sposób i nie narzucając jednocześnie zbyt dużej presji!) na nadejście dorosłości, w tym również na wejście na rynek pracy.”🔹

Wymienione refleksje wraz z kilkoma praktycznymi poradami zawarłam w artykule “Jak przygotować uczniów do dorosłości, czyli edukacja ku przyszłości“, do którego lektury niniejszym zapraszam! 🤓

Serdecznie dziękuję eTwinnng Polska za propozycję podzielenia się moją wiedzą i udostępnienie platformy do publikacji 💻🌐 oraz mojej wspaniałej fundacji Katalyst Education za możliwość współtworzenia genialnej #MapaKarier, o której wartości mogłabym opowiadać całymi dniami 💙

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *