Coaching & doradztwo zawodowe

Zaprojektowanie ścieżki edukacyjnej, czyli wybór szkoły ponadpodstawowej lub kierunku studiów to ważna decyzja, z którą wiąże się z reguły ogromny stres. Warto go zredukować poprzez upewnienie się, że decyzji dokonuje się w sposób przemyślany.

 

Jestem doświadczonym doradcą edukacyjno-zawodowym i mentorem kariery. W latach 2018-2019 brałam udział w pionierskim projekcie realizowanym przez Biuro Edukacji M.St. Warszawa i UE, a dziś współtworzę innowacyjny projekt Mapa Karier, dzięki czemu mam dostęp do najnowszych narzędzi diagnostycznych i bieżących informacji z rynków pracy.

Zapraszam na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego:

  1. Diagnoza kompetencji osobistych (rozpoznanie mocnych i słabych stron, zasobów, możliwości, zagrożeń)
  2. Diagnoza skłonności i predyspozycji zawodowych cz. 1 (wybrany test diagnostyczny, wybór kilku potencjalnych zawodów, omówienie decyzji na bazie diagnozy kompetencji osobistych)
  3. Diagnoza skłonności i predyspozycji zawodowych cz. 2 (szczegółowe omówienie wybranych zawodów, analiza SWOT)
  4. Projekt ścieżki kształcenia (zaplanowanie kolejnych etapów edukacji, wybór konkretnych szkół i profili, informacje na temat zasad rekrutacji, pomoc w zliczeniu punktów)

 

Spotkania trwają 60 minut. Cena jednego spotkania to 140 zł. W celu skutecznego procesu doradczego zachęcam do zrealizowania całego cyklu 4 konsultacji. W przypadku zapłaty z góry za cykl 4 spotkań obowiązuje cena 500 zł za całość.