• PEDAGOG

    Jak rozmawiać z dziećmi o epidemii?

      Rodzice muszą stawić czoło lękom dzieci, stają przed koniecznością wyjaśnienia im tego, co się dzieje. Nie zawsze jest to proste… O tym, jak rozmawiać z dziećmi o pandemii, wypowiedziałam się dla prasy jako ekspert Fundacji Dorastaj z Nami. Nie mówię tam nic odkrywczego, ale może znajdziecie w artykule jakąś inspirację dla siebie na ten trudny dla wszystkich czas. Poniżej pełna treść wywiadu.